Formulario de acceso protexido por Login Lockdown

A MIÑA MÚSICA, A MIÑA VIDA (2007)
Ravi Shankar
Ravi Shankar foi o intérprete que introduciu a música india no Occidente. Nistas memorias, non só conta o seu proceso vital ata converterse na figura mundial a que chegou, senón que ademáis , explica a orixe e o desenvolvemento dista música e a maneira en que modificou a súa estrutura pra que, diste xeito, se entendese. pra o oído occidental.
Entretido, brilante e preclara.
BLANCAS BICICLETAS (2006)
Joe Boyd
Las personas que vivieron los años sesenta de lleno normalmente solo tienen vagos recuerdos; Joe Boyd se acuerda de todo.
Fue un guitarrista frustrado que, para sacarse sus complejos de encima, se dedicó a la producción discográfica y a hacer de road manager. Comenzó muy joven con grupos de jazz, y esto lo llevó a conocer la Inglaterra de 1964 en plena explosión creativa. Montó el UFO —primer afterhours de la historia— donde tocaron muchos de sus descubrimientos, como Pink Floyd o Soft Machine. También fue un impulsor de grupos como Fairport Convention, Incredible String Band, Sandy Denny, Nick Drake y un largo etcétera.
La única pega de estas memorias son sus escasas 250 páginas.
As persoas que viviron os anos sesenta de cheo adoitan ter só lembranzas vagas; Joe Boyd lembra todo.
Foi un guitarrista desbaratado que, pra desfacerse dos seus complexos denriba, adicouse á produción discográfica e a facer de road manager. Comezou moi novo con grupos de jazz, e iso levouno a conhecer a Inglaterra de 1964 no plena estoupido creativo. Montou o UFO —o primeiro afterhours da historia— onde tocaron moitos dos seus descubrimentos, coma Pink Floyd ou Soft Machine. Tamén foi promotor de grupos coma Fairport Convention, Incredible String Band, Sandy Denny, Nick Drake e un longo etcétera.
A única pega distes memorias son as súas escasas 250 páxinas.
WHAT’S WELSH FOR ZEN. THE AUTOBIOGRAPHY OF JOHN CALE (1999)
Victor Bockris & John Cale
John Cale pertence a ise grupo de malditos artistas do rock. Cos estudos de música clásica, cedo comezou o seu interese polas vangardas máis extravagantes. Galés de nacemento, comezou a súa carreira en Nova Iorque xunto a Lou Reed, dando orixe a un dos grupos máis influentes da historia: The Velvet Underground. Da man por Andy Warhol acadaron certo éxito na cidade, mais todo ficou ahí. Só anos despois, e grazas a David Bowie, foron redescubertos e, pouco a pouco, conseguiron o recoñecemento que se lles debía. Tanto Lou Reed coma John Cale tiveron brilantisimas carreiras en solitario.
Ista autobiografía non fai prisioneiros. Con belos momentos poéticos de gran calidade literaria, cóntanse eiquí todo tipo de excesos en escenas angustiosas que non che deixarán indiferente. Buscando sempre o seu propio camiño, John Cale é un referente ineludibel. A súa faceta de produtor e o seu carácter fan desfilar polas súas páxinas moitas das figuras máis grandes do seu tempo.
LA VERDADERA HISTORIA DE FRANK ZAPPA (1989)
Frank Zappa coa colaboura de Peter Occhiogrosso
El compositor y músico americano siempre se sintió frustrado porque ni siquiera sus seguidores entendían bien lo que quería decir con su música. Frank Zappa fue, sobre todo, un compositor de música clásica contemporánea. El problema de este tipo de obras es encontrar el dinero suficiente para pagar a una orquesta completa. Como él no lo tenía tuvo que recurrir a una banda de rock, que era lo que más se le parecía pero por poca pasta.
Todas estas cosas y muchas más están aquí. Zappa no tenía reparo en hablar de todo lo que se pusiera a tiro. Este libro es de lectura obligada para todo aquel que quiera entender lo que significó la contracultura de los años 60 y 70. Genial en todo lo que hacía —excepto sus experimentos ochenteros con el synclavier— pasarán dos mil años antes de que el mundo vuelva a ver a alguien como él.
Humor, genialidad, disciplina, individualismo… solo el cáncer pudo con él.
O compositor e músico estadounidense sempre se sentiu frustrado porque nen os seus fans entendían ben o que quería dicir coa súa música. Frank Zappa foi, sobor todo, un compositor de música clásica contemporánea. O problema diste tipo de obras é atopar cartos suficientes pra pagar unha orquestra completa. Coma non o tiña, tivo que recorrer a unha banda de rock, que era o que máis lle parecia a il mais por poucos cartos.
Todas istas cousas e moitas máis están eiquí. Zappa non tiña reparos en falar de calquera cousa que chegase ao seu alcance. Iste libro é unha lectura obrigada pra quen queira comprender o que significou a contracultura dos anos 60 e 70. Xenial en todo o que facia, agas os seus experimentos dos 80 co il synclavier, pasarán dous mil anos antes de que o mundo volva a ollar a alguén coma il.
Humor, xenio, disciplina, individualismo… só o cancro podería con il.
(Tradución ceive ao galego por Rubém Novo).