Formulario de acceso protexido por Login Lockdown

bng

Este domingo en Carral para lembrar a revolución de 1846.
Foi polo mes de Abril,
no século dezanove.
¡Un berro forte, baril
a toda a patria conmove!

Solís en Lugo berrou
un berro de rebeldía.
¡Galiza enteira acordou!
¡O pobo enteiro se erguía!

Pois a patria desta feita
cumpriría as súas angueiras.
¡Pro logo veu a desfeita!
¡Perdeuse todo en Cacheiras!

Solís e os seus oficiais
foron no intre xulgados.
¡Aqueles homes leais
remataron fusilados…!

En Carral está a cova
dos Herois da Liberdade
¡semente fecunda e nova
que un día será verdade…!

(Manuel María. As rúas do vento ceibe,1979)