Formulario de acceso protexido por Login Lockdown

PREME NA LIGAZOM:

https://www.facebook.com/ruben.novo.3/videos/772234931521133

 

GALEGO.

Remato de atopar un feitío pra triunfar por fin en Europa:

Vai dun Mefisto que solta frases lacazanas mais esclarecedoras, revelación gravada nun só plano dentro dunha Coruña Lisérxica ou alghúnas táboas semellantes (no futuro será mester cachar o audio diste Mefisto decentemente; o que agorinha mesmo envío é un bosquexo ultra peneque). Como é lóxico, sempre as súas VERDADES serán subescritas ao chinés cantonés ou ao alemá de tódala vida.

Proponho que a entrega semanal tick-toquera se intitule:

O ARTE, Único Deus Verdadero.

José Luis Ducid.

Tradución ceive ao galego da man de Rubem Novo.

 

CASTELÁN-ARXENTINO.

Acabo de encontrar un formato para triunfar por fin en Europa:

Va de un Mefisto que suelta frases inútiles pero esclarecedoras, revelación grabada en un solo plano dentro de una Coruña Lisérgica o algún escenario semejante (en el futuro será menester pillar el audio de este Mefisto decentemente; lo que ahorita mismo envío es un boceto ultra borracho). Como es lógico, siempre sus VERDADES serán subtituladas al chino cantonés o al alemán de toda la vida.

Propongo que la entrega semanal tick-toquera se intitule:

EL ARTE, Único Dios Verdadero.

José Luis Ducid.

FOTO CABECEIRA DA MAN DE Eugène Delacroix – Source

https://www.ngv.vic.gov.au/explore/collection/work/25924/, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15956831