Formulario de acceso protexido por Login Lockdown

Galego

Galego ceive da man de Rubem Novo.

Turro Pimpinela.

Cúmprense 30 (trinta) anos

dende que partín, por primeira vez,

da minha terra natal.

 

Pra conmemoralo adxunto un

vídeo clipe que non só é un

pseudo plaxio dunha canzonetta

toula -xa denunciábel cando

cantábana dous irmancinhos

mundialmente incestuosos-senón

que é un dos mellores

retratos-robot do país onde me

tocou nacer. cru, groseiro,

autocompracente, inxusto. Do

que hai que fuxir (aínda que, á vez, estea intimamente agradecido

de que exista por aquilo de que

“nada do human é un

billete alleo”)

En verdade dou grazas ao autor ou a

Deus-ao Autor do autor, noal Mito

Da Falla Coa Man-, doulle

grazas por arrefriarme nestas

datas certa explicación

maiúscula que fica moito máis

alá da economía ou a política;

me refiro á verdadeira e

irrevogábel expricación pola que

despeguei da Arxentina:

 

IBERIA

 

Castelán-arxentino

da man de josé luis ducid “O politoxicomano”

Turro Pimpinela.

Se cumplen 30 (treinta) años

desde que partí, por primera vez,

de mi tierra natal.

 

Para conmemorarlo adjunto un

videoclip que no sólo es un

pseudo plagio de una canzonetta

demente -ya denunciable cando

la cantaban dos hermanitos

mundialmente incestuosos-sino

que es uno de de los mejores

retratos-robot del país donde me

tocó nacer. Cruel, zafio,

autocomplaciente, injusto. De lo

que hay que escapar (aunque, a la vez, esté íntimamente agradecido

de que exista por aquello de que

“nada de lo humano me es un

billete ajeno”)

En verdad doy gracias al autor o a

Dios-al Autor del autor, noal Mito

De La Falta Con La Mano-, le doy

gracias por refrescarme en estas

fechas cierta explicación

mayúscula que queda mucho más

allá de la economía o la política;

me refiero a la verdadera y

definitiva explicación por la que

despegué de la Argentina:

 

IBERIA