Formulario de acceso protexido por Login Lockdown
GALEGO.
TORMENTO
—————
Se a vida é unha viaxe,
se a vida é un caminho
ti goza da paisaxe
e non olles ao destinho.
—————————-
Se a vida é unha festa
Baile de antefaces!
Grazas amigo por bailar comigo.
—————————————–
Se a vida é un agasallo
a minha nai deume o seu alento
que é un sopro de vento
que medra co tempo.
——————————-
O meu pai foi un terremoto
e chamáronlle Tormento
—————————
Se a vida é unha viaxe
e é a Morte o seu destinho
ti desfruta da paisaxe.
Crea o teu propio caminho.
—————————–
Vinte nadar no ar.
Voabas faciana enriba ata atinxir o ceo.
Viaxabas tan alta
que entrenzabas a choiva nunha ponte de xeo.
——————————————————-
E así me acubillo eu hoxe
e se zoupa o Sol móllaseme o pelo.
E ás veces bailo e caminho,
se miro cara enbaixo síntome cativo.
———————————————-
Tamén fun un terremoto
E chamáronme Tormento!
————————————————-
TRADUCIÓN AO GALEGO CEIVE DA MAN DO RUBEM NOVO.
CASTELÁN.
TORMENTO
—————
Si la vida es un viaje,
si la vida es un camino
tú disfruta del paisaje
y no mires al destino.
—————————-
Si la vida es una fiesta
¡Baile de máscaras!
Gracias amigo por bailar conmigo.
—————————————–
Si la vida es un regalo
mi madre me dió su aliento
que es un soplo de viento
que se crece con el tiempo.
——————————-
Mi padre fue un terremoto
y le llamaron Tormento
—————————
Si la vida es un viaje
y es la Muerte su destino
tú disfruta del paisaje.
Crea tu propio camino.
—————————–
Te vi nadar en el aire.
Volabas hacia arriba hasta alcanzar el cielo.
Viajabas tan alta
que trenzabas la lluvia en un puente de hielo.
——————————————————-
Y así me cobijo yo hoy
y si pega el Sol se me moja el pelo.
Y a veces bailo y camino,
si miro hacia abajo me siento pequeño.
———————————————-
También fui un terremoto
¡Y me llamaron Tormento!
—————————————————
CANCIÓN “TORMENTO”
DA BANDA TRAZOS.
A CRUNHA GALIZA.
GALEGO.
Endexamais sigo os consellos
dos anxos que din
que o fago mal
—————————–
Endexamais fun moi constante
aínda que tenho outras eivas
fumo moito e fodo mal.
—————————–
Pro aínda podo cantare,
sonhar que son un heroe
e endexamais espertar
———————————-
porque cando estou contigo
todo ten senso
vivir pra loitar.
———————————–
Canto cursos perdín?
Chego tardeiro aos traballos.
Non me gosta obedecerte.
E aínda que se me caen os dentes
sempre tiven moita sorte
non perdín o meu don de xentes.
—————————————–
Mais aínda podo cantare,
sonhar que son un heroe
e endexamais espertar
——————————————–
porque cando estou contigo
todo ten senso
vivir pra loitar.
—————————————————
Vivir pra loitar
por ises animais que queren esfolar,
por isas vidas crebadas que queren vivir en paz.
—————————————————-
Pro aínda podo cantare…
Tradución ao galego ceive guerrilleiro da man do Rubem Novo.
CASTELÁN
Nunca sigo los consejos
de los ángeles que dicen
que lo estoy haciendo mal
————————————
Nunca he sido muy constante
aunque tengo otros defectos:
fumo mucho y follo mal.
—————————————
Pero aún puedo cantar,
soñar que soy un héroe
y nunca despertar
—————————————-
porque cuando estoy contigo
todo tiene sentido
vivir para luchar
——————————————–
¿Cuántos cursos he perdido?
Llego tarde a los trabajos.
No me gusta obedecerte.
Y aunque se me caen los dientes
siempre tuve mucha suerte
no perdí mi don de gentes.
——————————————————-
Pero aún puedo cantar,
soñar que soy un héroe
y nunca despertar
—————————————————
porque cuando estoy contigo
todo tiene sentido
vivir para luchar.
————————————————–
Vivir para luchar
por esos animales que quieren despellejar,
por esas vidas rotas que quieren vivir en paz.
Pero aún puedo cantar…

CANCIÓN “

Endexamais sigo os consellos
dos anxos”
DA BANDA TRAZOS.
A CRUNHA GALIZA.
FOTO CABECEIRA RAQUE TREMOR TRAZOS DA MAN FACEBOOK TRAZOS.
FOTO ADENTROS TRAZOS DEBUXO DA MAN FACEBOOK TRAZOS.