Formulario de acceso protexido por Login Lockdown

unnamed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblígame a respirar

“Oblígame a respirar” é un desafío, un desafío aos estándares establecidos culturalmente. Vivimos nunha sociedade de valores estéticos, morais e de comportamento, totalmente imposta polo poder do diñeiro. Que hai ben ou mal? Dende o noso primeiro minuto, dictan, ordenan e dirixen a nosa vida. A cor que nos gustaría, o sexo que deberiamos consumir, a quen deberiamos amar, o noso modus vivendi, a opinión elegante ou o expletivo, identifícanse por unha cultura baseada no consumo. O establecido, o que se considera normal, anúlanos como individuos, impídenos respirar. “Oblígame a respirar” desafía estes estándares, tenta reflectir que canto maior sexa a represión, maiores serán as consecuencias.

unnamed (1)