Formulario de acceso protexido por Login Lockdown

“Sid and Nancy” (1986), do director británico Alex Cox, foi o debut de Gary Oldman na pantalla grande. O actor tinha 27 anos e unha prolifera carreira, tanto no teatro coma na televisión. A todo isto, a súa maxistral interpretación de Sid Vicious, un dos membros dos Sex Pistols, significou a gran táboa pra outros traballos importantes no cinema.
Máis, coma adoita acaecer moi reiteradamente coas biopics, o filme tamén considerouse algo polémica e recibiu algunhas críticas negativas.
John Lydon, ex cantante dos Sex Pistols, afirmou que a historia do filme non se axusta en nada á vida de Sid Vicious. Chegou a dicir:
«Non entendo por que alguén querería arrebolar unha película coma “Sid e Nancy” sen amolarse en falar comigo».
A pesares disto, a acollida xeral segue sendo positiva aínda hoxe, chegando mesmo a ser considerado un traballo de culto.
Pra iste papel, Oldman parece perder tanto peso que tivo que ser hospitalizado paxaseiramente.
Mais vostedes que a viron…Que opinan?

https://www.facebook.com/CinefilosRebeldesContraataca

(Tradución cieve ao galego por Rubém Novo)