Formulario de acceso protexido por Login Lockdown
“Cando estalou a revolución, o meu gran amigo, o poeta da mala morte Federico García Lorca, morreu ante un escuadrón de execución en Granada, ocupada polos fascistas. A súa morte foi estoupada con fins propagandísticos. Isto foi innoble, xa que o sabían tan ben coma min. , Lorca foi por esencia a persoa máis apolítica do mundo.Lorca non morreu coma símbolo dunha ou doutra ideoloxía política, morreu como vítima propiciatoria daquel fenómeno total e integral que foi a confusión revolucionaria na que se desenvolveu a guerra civil. Polo demais, na guerra civil a xente nen sequera se mataba por ideas, senón por razóns persoais, por razóns de personalidade; e coma min, Lorca tiña personalidade a moreas e, con ela, mellor dereito que a maioría dos españois a ser fusilado por españois. O tráxico senso da vida que posuía Lorca distinguíase pola mesma tráxica constante pola que se distingue o destino de todo o pobo español”.
Extracto de “Vida secreta de Salvador Dalí”, 1942. Autobiografía do pintor.
Tradución de José Martínez.
Tradución ceive ao galego por Rubén Novo.
“Al estallar la revolución, mi gran amigo, el poeta de la mala muerte Federico García Lorca, murió ante un pelotón de ejecución en Granada, ocupada por los fascistas. Su muerte fue explotada con fines de propaganda. Esto era innoble, pues sabían tan bien como yo que Lorca era por esencia la persona más apolítica del mundo. Lorca no murió como símbolo de una u otra ideología política, murió como víctima propiciatoria de ese fenómeno total e integral que era la confusión revolucionaria en que se desarrolló la guerra civil. Por lo demás, en la guerra civil la gente no se mataba siquiera por las ideas, sino por razones personales, por razones de personalidad; y como yo, Lorca tenía personalidad de sobra y, con ella, mejor derecho que la mayoría de los españoles a ser fusilado por españoles. El sentido trágico de la vida que poseía Lorca se distinguía por la misma constante trágica por que se distingue el destino de todo el pueblo español.”
Extracto de “Vida secreta de Salvador Dalí”, 1942. Autobiografía del pintor.
Traducción de José Martínez.
(Castelán)