Formulario de acceso protexido por Login Lockdown

Paraíso Dixital
Cando o meu Ítaca parézase a Nova Iorque,
E as sereas borborinhen fugas de Bach,
Cal Odiseo,
asirei con forza o meu cetro de coltán.
Non saberei ollar o óxido nos meus ósos,
mais aínda lembrarei de tódolos contrasinais.
Que ben mo pasarei antes de o meu Waterloo!
Que pándengos serán os meus derradeiros cen días!
Veredes mil paxes cos seus agasallos
E unha rabanha de camelos polas avenidas.
Ordenarei unha comanda de pizza siciliana,
E quebab pra tódala veciñanza.
Benzoarei con xenerosos donativos a toda ONG,
E a axencia tributaria perseguirame. Xa o ollarás!
Serei Casanova en todo portal de citas
E Berlanga urdindo comedia en Plan.
A minha prole, coma Xudas, renegará da miña,
E polo meu legado ninguén se pelexará.
Probablemente xa non lembre nin o meu nome,
mais si este belo País
parco de Ítacas,
mais infestado de Odiseos,
que alzando os seus cetros,
Nacarados de coltán,
Ceives pululan
No parnaso ou no Edén
Do paraíso dixital.

©París Joel

(Tradución ceive ao galego por Rubém Novo).

 

CASTELÁN.

Paraíso Digital
Cuando mi Ítaca se parezca a Nueva York,
Y las sirenas musiten fugas de Bach,
Cual Odiseo,
asiré con fuerza mi cetro de coltán.
No sabré ver el óxido en mis huesos,
Pero aún recordaré de todo las contraseñas.
Qué bien me lo pasaré antes de mi Waterloo!
Qué divertidos serán mis últimos cien días!
Veréis mil pajes con sus regalos
Y una manada de camellos por las avenidas.
Ordenaré una comanda de pizza siciliana,
Y kebab para toda la vecindad.
Bendeciré con generosos donativos a toda ONG,
Y la agencia tributaria me perseguirá. Ya lo verás!
Seré Casanova en todo portal de citas
Y Berlanga urdiendo comedia en Plan.
Mi prole, como Judas, renegará de mi,
Y por mi legado nadie se peleará.
Probablemente ya no recuerde ni mi nombre,
Pero sí este bello País
escaso de Ítacas,
Pero plagado de Odiseos,
que alzando sus cetros,
Nacarados de coltán,
Libres pululan
En el parnaso o en el Edén
Del paraíso digital.
©Paris Joel
Foto cabeceira da man de París Joel.