Formulario de acceso protexido por Login Lockdown

 

VERBAS DE ANA MIRANDA:

En maio de 2018 levamos a Pablo Hasel ao Parlamento Europeo para participar nas xornadas “Franquismo post Franco”. Alí explicou o seu caso. Cantar non é delito. Toda a solidariedade pola súa absolución e liberdade. Escoitade⤵️

 

Intervención no Parlamento Europeo de Pablo Hasél

Intervención no Parlamento Europeo de @PabloHasel  na palestra sobor a liberdade de expresión e prensa europea feita no día 24 de maio do 2018.

 

 

 

GALEGO.
PABLO HASÉL.
COMUNICACIÓN ANTES DA MIÑA INMINENTE PRISIÓN:
En 10 días a banda armada do Estado virá a secuestrarme á forza para encerrarme porque non me vou presentar voluntariamente a prisión. Nin sequera a que cárcere me levarán nin canto tempo. Entre todas as causas que acumulo por loitar, algunhas con condenas pendentes de apelación e outras pendentes de xuízo, podo pasar case 20 anos de prisión. Este acoso constante que sufro durante moitos anos e que se materializa máis alá das penas de prisión, non só se debe ás miñas cancións revolucionarias, senón tamén á miña militancia máis alá da música e a escritura. A propia Fiscal recoñeceu literalmente: “é perigoso ser tan coñecido e incitar á mobilización social”. Levar á práctica a loita da que falo nas miñas cancións é o que me puxo especialmente no punto de mira, ademais de apoiar ás organizacións que loitaron contra o Estado, ser solidarios cos seus presos políticos e sensibilizar ao denunciar inxustizas sinalando en voz alta e claro para os seus culpables.
Tamén é necesario sinalar o chamado goberno “progresista” por permitir isto e moito máis, mentres protexen a Monarquía e aumentan o seu orzamento, non tocan a lei mordaza e outras leis represivas, tamén engadiron o ” lei mordaza dixital ”, seguen tendo cárceres cheos de loitadores en condicións terribles, ademais doutras políticas contra a clase traballadora. Non hai dúbida de que se estivésemos encarcerados cun goberno de PP e VOX habería moito máis escándalo, pero son estas telefonías as que afirman ser de esquerdas e non se opuxeron firmemente a isto. Non me arrepentirei para reducir a pena ou evitar a cadea, cumprir unha causa xusta é un orgullo do que nunca renunciarei. Se me liberan antes de rematar a miña sentenza será porque o conquista a presión solidaria. A prisión é outra trincheira desde a que seguirei contribuíndo e medrando, como tantas outras persoas, empecei a loitar inspirado no exemplo de resistencia e outras contribucións de numerosos presos políticos. Agardo que esta grave indignación se empregue para engadir máis xente á loita contra o réxime inimigo da nosa dignidade, que se me encarceran para silenciar a mensaxe, terán unha voz moito maior e perderán. Respectando o exilio, decidín quedarme aquí para que se aproveite esta oportunidade para expoñelos aínda máis. Este golpe contra as nosas liberdades pode virar contra elas, poñémonos mans á obra.
CASTELÁN
PABLO HASÉL
COMUNICADO ANTE MI ENCARCELAMIENTO INMINENTE:
En 10 días vendrá a secuestrarme a la fuerza el brazo armado del Estado para encarcelarme porque no voy presentarme de forma voluntaria en prisión. No sé ni a que cárcel me llevarán ni cuánto tiempo. Entre todas las causas que acumulo por luchar, unas con condenas pendientes de recurso y otras de juicio, puedo pasar hasta casi 20 años en prisión. Este constante acoso que sufro desde hace muchos años y que se materializa más allá de las condenas de cárcel, no sólo es debido a mis canciones revolucionarias, también por mi militancia más allá de la música y escritura. La propia Fiscal reconoció literalmente: “es peligroso por ser tan conocido e incitar a la movilización social”. Llevar a la práctica la lucha de la que hablo en mis canciones es lo que me ha puesto especialmente en el punto de mira, además de apoyar a organizaciones que han combatido al Estado, ser solidario con sus presos políticos y crear conciencia denunciando las injusticias señalando alto y claro a sus culpables.
También es necesario señalar al tan mal llamado Gobierno “progresista” por permitir esto y tanto más, mientras protegen a la Monarquía y le aumentan el presupuesto, no tocan la ley mordaza y otras leyes represivas, han añadido además la “ley mordaza digital”, siguen teniendo las cárceles llenas de luchadores en pésimas condiciones, además de otras políticas contra la clase trabajadora. Qué duda cabe de que si nos encarcelaran con un gobierno de PP y VOX habría mucho más escándalo, pero son estos farsantes quienes diciéndose de izquierdas ni se han opuesto firmemente a esto.
No voy a arrepentirme para reducir la condena o evitar la cárcel, servir a una causa justa es un orgullo al que jamás voy a renunciar. Si me liberan antes de finalizar la condena será porque la presión solidaria lo conquista. La cárcel es otra trinchera desde la que seguiré aportando y creciendo, como tantas otras personas yo empecé a luchar inspirado por el ejemplo de resistencia y otros aportes de numerosos presos políticos. Espero que este grave atropello sea aprovechado para sumar más personas a la lucha contra el Régimen enemigo de nuestra dignidad, que si me encarcelan para silenciar el mensaje tenga mucha más voz y salgan perdiendo. Respetando el exilio, decidí quedarme aquí para que esta oportunidad sea aprovechada para desenmascararlos aún más. Este golpe contra nuestras libertades puede tornarse contra ellos, pongámonos manos a la obra.
Pablo Hasél.
🔴 Comunicado de varios artistas pola liberdade de expresión no apoio a Pablo Hasel. #ElArteConPabloHasel