Formulario de acceso protexido por Login Lockdown

 OS NENOS DO BRASIL.

O Doutor Josef Mengele, conhecido membro do partido nazi alemá, refúxiase no Brasil tras a caída do III Reich. Alí, coa colaboura dun fato de mozos militantes nazis continua os seus aberrantes experimentos. O americán Barry Kohler ponse en contato con Ezra Liebermann, un cazador de nazis, cuxas investigacións o levan a descubrir o arrepiante plan de Mengele.

FOTO CABECEIRA DA MAN DE https://www.primevideo.com/