Formulario de acceso protexido por Login Lockdown

52309297_2279340135455592_7975792412276555776_n

Fundado o 1 de febreiro de 2018
Información de contacto
Chamar 659 43 58 69
MÁIS INFORMACIÓN
Xénero
Progressive Rock/ Jazz Rock
Membros banda

Jack “Mapache” Ruan – Teclados

Mauro “Pantera” RB – Batería

Pablo “Pulpo” Pazo – Bajo

Diego “Lobo” Negro – Guitarra

Lugar de nacemento
Santiago de Compostela
Información
Eucaria gives voice to Nature in a jazz-rock shape with a particular staging. Animism in music. Empathy as a method for translating Nature into music.
Biography
Eucaria nace como retrato dunha realidade natural que consideramos dada por sentada. Os animais, as plantas, o cosmos. Todo segue a súa lóxica, todo ten a súa música. Mentres, o estraño escoita e transcribe, reproduce e muta. O estraño non é previsible. O estraño muda de pel.
Eucaria toma o papel do estraño para achegar a melodía da Natureza.
Eucaria nace como retrato de una realidad natural que consideramos dada por sentada. Los animales, las plantas, el cosmos. Todo sigue su lógica, todo tiene su música. Mientras, el extraño escucha y trascribe, reproduce y muta. El extraño no es previsible. El extraño cambia de piel.
Eucaria toma el papel del extraño para acercar la melodía de la Naturaleza.Eucaria was born as a portrait of the natural reality we think we all take for granted. Animals, plants, the cosmos. Everything has its logic, everything has its music. Meanwhile, the stranger listens and answers, copies and changes those musics. The strange is not predictable. The stranger shifts its skin. Eucaria takes the stranger’s role for sharing the melody of the Nature.
Sexo
Neutro (it)