Formulario de acceso protexido por Login Lockdown

Interior da parcela de Comandancia cedida baixo custodia ao Concello da Coruña

Para o BNG cando se especula con bens e terreos públicos, e mesmo se deixan deteriorar como é o caso, resulta comprensíbel que sexa a propia cidadanía quen queira recuperalos e empregalos para usos sociais e veciñais.

Era de esperar, e até certo punto lóxico, dada a pésima actuación que se leva realizando polo Ministerio de Defensa e polo Concello no que ten que ver coa administración, uso e goce destes bens públicos.

Entendemos, ademais, que a veciñanza toma a iniciativa por diante da actuación das administracións, xa que logo, por un lado, non podemos esquecer que o edificio da Comandancia, a parte dun deterioro e degradación evidente, forma parte do conxunto de terreos da Maestranza, que foron e son obxecto de especulación en prexuízo dos seus donos reais, as cidadás e cidadáns da Coruña.

Ademais, e por outro lado, o obxecto para o que as persoas están tentando recuperar estes espazos non será outro que o de realizar actividades e organizar un labor social, o que é síntoma inequívoco de que isto mesmo non se está facendo por esas mesmas administracións e amosa a falta deste tipo de lugares abertos a políticas culturais e paticipativas no Concello da Coruña.

E por iso que o Bloque pensa que é compresíbel que unha cidadanía dinámica, activa e participativa asuma a súa responsabilidade e queira recuperar espazos sociais e de encontro, dándolle uso público e aberto, en beneficio do conxunto da veciñanza e dinamizando culturalmente bens públicos cando non se garante por parte das administracións e institucións, ou mesmo se especula e se deixan deteriorar, como é neste caso.

http://cidadedacorunha.bng.gal/